წესები:


1. ფიზიკური/იურიდიული პირი თანხის ჩასარიცხად ირჩევს მისთვის სასურველ მეთოდს, საბანკო გადარიცხვას რომლის გადახდაც ხდება ინვოისის საფუძველზე ან ბარათით გადახდის მეთოდს, რომლის კომფიდენციალობას და უსაფრთხოებას ანხორციელებს ლიბერთი ბანკის გადახდის სისტემა PAY.GE

2. ჩარიცხული თანხა ისახება მომხმარებლის პირად ანგარიშზე.

3. პირადი კაბინეტიდან მომხმარებელს შეუძლია დაინახოს როგორც ჩარიცხვების ისტორია ასევე გახარჯული თანხების ისტორია და არსებული ნაშთი.

4. მომხმარებლის გაუქმების შემთხვევაში, გაუქმებამდე მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მის ბალანსზე არსებული თანხის უკან გადაბრუნება. თანხის დაბრუნება ხდება საბანკო გადარიცხვით და მხოლოდ იმ ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია რეგისტრაციის დროს.

5. თუ თქვენ აგზავნით ქართულენოვან სმს-ს ან თქვენ ლათინური ტექსტი შეცავს 1 სიმბოლოს მაინც ქართულენოვანს (UTF-8) ასეთ შემთხვევაში 1 სმს მოცულობა მცირდება 143 სიმბოლოდან  55 სიმბოლომდე.