გაიარეთ რეგისტრაცია შესაბამისი სტატუსით ურიდიული პირი. იურიდიული პირის მქონე მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ გაწეულ ხარჯებზე საგადასახადო ანგარიშფაქტურა .

აკონტროლო გაგზავნილი SMS-ების სტატუსი 24 საათის განმავლობაში.

აკონტროლე ჩარიცხული/გახარჯული თანხების ისტორია.

ჩვენთან ყველაფერი გამჭვირვალეა.

რეგისტრაცია

აირჩიეთ სასურველი ტიპის ანგარიში