კომპანია კიბერ მარკეტინგი წარმოადგენს, თანამედროვე მოთხოვნებისა და ტენდენციების ამყოლ კომპანიას.
 მისი შექმნისა და დაარსების მიზანი სწორედაც რომ იყო იმ ინოვაციური პროდუქტების დანერგვა და მომხმარებლამდე მიტანა, რომელზეც ყოველდღიურად იზრდება მოთხოვნები.


 SMS რეკლამა საკმაოდ დიდი ხანია რაც პოპულარული სერვისია და მისი ხელმისაწვდომობა არც თუ ისე მარტივი იყო აქამდე.


 SENDER.GE -ს პლატფორმის შექმნის მიზანი სწორედ , რომ ეს იყო:


1. მარტივი ინტეფეისი.
2. 24 საათიანი სერვისი.
3. ყველა საჭირო სერვისის გაერთიანება ერთ ვებ სივრცეში.
4. გამჭვირვალეობა . (როგორც ფინანსური, ასევე სერვისის).
5. დაბალი ტარიფები.