ტარიფები გასაგზავნი SMS-ების რაოდენობის მიხედვით:


რაოდენობა ტარიფი ლარში ტარიფი თეთრებში
 1 - 9999 SMS:   0.01 ₾   1 თეთრი 
 10 000 - 29 999 SMS:   0.008 ₾   0.8 თეთრი 
 30 000 - 49 999 SMS:   0.006 ₾   0.6 თეთრი 
 50 000 - 99 999 SMS:   0.005 ₾   0.5 თეთრი 
 100 000 - 249 999 SMS:   0.0045 ₾   0.45 თეთრი 
 250 000 - 499 999 SMS:   0.004 ₾   0.4 თეთრი 
 500 000 - 799 999 SMS:   0.0036 ₾   0.36 თეთრი 
 800 000 - 999 999 SMS:   0.0032 ₾   0.32 თეთრი 
 1 000 000 - 1 999 999 SMS:   0.0029 ₾   0.29 თეთრი 
 2 000 000 - 3 999 999 SMS:   0.0027 ₾   0.27 თეთრი 

 

ფასები მოცემულია დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით.ტარიფების კალკულატორი